नवीनतम सूचनाएँ

MD List


S. No. Name From To Photo
1 SRI A.K BASAK 10/02/1982 09/06/1982 Image
2 SRI R.C VAISH 10/06/1982 02/09/1982 Image
3 SRI K.M THAKUR 03/09/1982 30/04/1983 Image
4 SRI P.C SINGH 01/05/1983 16/04/1985 Image
5 SRI C.M JHA C.M.D 17/04/1985 11/08/1985 Image
6 SRI B.B LAL C.M.D 12/08/1985 09/06/1986 Image
7 Sri A.K SARKAR 16/06/1986 10/11/1988 Image
8 SRI B.KAPTHUAMA 10/11/1988 18/08/1989 Image
9 SRI K.ARUMUGAM 19/08/1989 28/05/1990 Image
10 SRI MOHINDER SINGH, C.M.D 29/05/1990 25/09/1991 Image
11 SRI B.B SRIVASTAVA 01/10/1991 06/06/1992 Image
12 SRI SUDHIR KUMAR RAKESH 01/07/1992 12/09/1993 Image
13 SRI VISHNU KUMAR 16/09/1993 06/06/1994 Image
14 SRI RABINDRA PANWAR 09/06/1994 17/06/1996 Image
15 SRI GIRISH SHANKAR 17/06/1996 16/07/1998 Image
16 DR. DEEPAK PRASAD 16/07/1998 31/07/1999 Image
17 SRI AMIR SUBHANI 31/07/1999 26/08/2000 Image
18 SRI SANJAY KUMAR 28/09/2000 28/11/2001 Image
19 Dr D K SHUKLA , IFS 25/08/2014 21/01/2016 Image
20 SRI NEEL KAMAL 21/01/2016 18/04/2016 Image
21 SRI AMRENDRA PRASAD SINGH 18/04/2016 16/10/2019 Image
22 DR. CHANDRASHEKHAR SINGH 16/10/2019 19/02/2020 Image
23 SRI RAMAN KUMAR 19/02/2020 26/11/2021 Image
24 SRI ANAND KISHOR 26/11/2021 06/01/2022 Image
25 SRI ABHISHEK SINGH 06/01/2022 04/02/2022 Image
26 SRI DHARMENDRA SINGH 14/02/2022 Image
27 DR. D.S. GANGWAR 28/11/2001 10/10/2003 Image
28 SRI CHAITANYA PRASAD 10/10/2003 01/04/2004 Image
29 SRI ARUN KUMAR SINGH 01/04/2004 06/08/2004 Image
30 SRI DEEPAK PRASAD 06/08/2004 16/12/2004 Image
31 SRI SANTOSH KUMAR MALL 16/12/2004 30/05/2005 Image
32 SRI MIHIR KUMAR SINGH 30/05/2005 14/09/2005 Image
33 SRI PRADEEP KUMAR 20/10/2005 13/02/2007 Image
34 SRI ANWAR ALAM MANZAR 01/03/2007 17/09/2007 Image
35 SRI JAGANNATH SHARMA 17/09/2007 10/12/2007 Image
36 SRI MADAN MOHAN SINGH, C.M.D 10/12/2007 31/07/2008 Image
37 SRI V. JAYSHANKAR, C.M.D 04/08/2008 30/06/2009 Image
38 SRI K.K. PATHAK, C.M.D 06/07/2009 27/07/2009 Image
39 SRI RAHUL SINGH 28/07/2009 07/10/2009 Image
40 MISS. BANDANA PREYASI 07/10/2009 24/09/2010 Image
41 SRI ANUPAM KUMAR SUMAN I.R.S 25/09/2010 25/08/2014 Image